Kuantumtrans daha iyi bir hizmet üretmek için  gerekli olan tüm sertifika ve üyeliklere sahiptir